Vol 32, No 5 (2009)

Table of Contents

Announcement

_ CSCI
PDF

Original Research

Huan Zhang, Zhong Ju, Tan Xu, Weijun Tong, Erdunchaolu Jin, Ning Wang, Yonghong Zhang
E307-E313
Sibel Canbaz Kabay, Hilmi Ozden, Gul Guven, M Cengiz Ustuner, Irfan Degirmenci, Esra Gurlek Olgun, Nedim Unal
E314-E321
Sani N Murat, Salih Orcan, Ramazan Akdemir, Mehmet Dogan, Emel Kara, Mustafa Balci
E322-E326
Alpay Cakmak, Dost Zeyrek, Ali Atas, Sahabettin Selek, Ozcan Erel
E327-E334
Wei Zhao, Bu-Lang Gao, Zhi-Yong Liu, Gen-Fa Yi, Li-Juan Shen, Hui-Ying Yang, Hong Li, Dian-Ping Song, Yong-Neng Jiang, Ji-Hong Hu, Gang Luo
E335-E344
Katarzyna Skórkowska-Telichowska, Rajmund Adamiec, Dominika Tuchendler, Kazimierz Gąsiorowski
E345-E351
Jesse Papenburg, Patricia Fontela, Lélia Raynal, Louise Jetté, Johanne Ismail, Sadjia Bekal, Ibrahim Al-Zahrani, Caroline Quach
E352-E359
Fahad Alkherayf, Charles Agbi
E360-E367
Ming-Qing Gao, Yan-Tao Han, Li Zhu, Shou-Guo Chen, Zhen-Yu Hong, Chun-Bo Wang
E368-E375
Cumhur Cevdet Kesemenli, Halil Kaya, Kaya Memisoglu, Beyza Kaya, Ahmet Dirier, Bilgehan Tosun, Nihal Kilinc
E376-E382

Review Article

Yanfei Zhu, Yousheng Li
E383-E394

CSCI Awards

Jean L Rouleau
E395-E404
Wendy Lim
E405-E410