Vol 40, No 3 (2017)

Table of Contents

Original Research

Xianping Ma, Xudong Zheng, Wei Zhao, Zifeng Lu, Lei Xu, Yi Liu, Zhongcai Liu
PDF
E102—E110
Recep Aksu, Cihangir Bicer
PDF
E111-E116
Yanhui Cui, Li Li, Qian Wu, Junyang Zhao, Huihui Chu, Gang Yu, Wenbin Wei
PDF
E117-E126
Hung-Bin Tsai, Chia-Ter Chao, Ray-E Chang, Kuan-Yu Hung, COGENT Study Group
PDF
E127-E134
Yue-Zhou Yang, Xu-Ping Ye, Xiao-Xi Sun
PDF
E135-E145
Chun-Lin Liu, Han-Chung Lee, Chun-Chung Chen, Der-Yang Cho
PDF
E146-E157