Vol 38, No 4 (2015)

Table of Contents

Trainee Section

Jonathan Keow, Eric Zhao, Nardin Samuel, Ayan Dey, Raphael Schneider, Michael Chen, Xin Wang
PDF
E143-E153

Original Research

Ibrahim M Ozguler, Oktay Burma, Ayhan Uysal, Handan Akbulut
PDF
E154-E163
Ahmet Bayar, Ali Turan, Kanat Gülle, Meryem Akpolat, İnci Turan, Egemen Turhan
PDF
E164-E172
Ning Zhai, Yan-Hui Wang, Lai-Ming Zhu, Jie-Huan Wang, Xin-Hai Sun, Xi-Bin Hu, Xian Li, Tao Yu, Xin-Ling Wang, Nan Meng, Qi-Chang Yan, Xue-Jiao Li, Ya-Hong Luo
PDF
E173-E184

Supplement

Turgut Ozal University Faculty of Medicine 6th International Student Congress
PDF
E185-E273