Vol 37, No 6 (2014)

Table of Contents

Original Research

Murat Yuksel, Abdulkadir Yildiz, Melike Demir, Mehmet Z Bilik, Necdet Ozaydogdu, Adem Aktan, Ferhat Isik, Suleyman Demir, Umit C Yazgan, Nizamettin Toprak
PDF
E352-E362
Mohammad M Banoei, Sarah J Donnelly, Beata Mickiewicz, Aalim Weljie, Hans J Vogel, Brent W Winston
PDF
E363-E376
Buket Kin Tekce, Hikmet Tekce, Gulali Aktas, Mustafa Sit
PDF
E377-E383
Ying Zhou, Feng Tao, Yong Cheng, Fei Xu, Fengqiu Yao, Dingqing Feng , Lin Miao, Weihua Xiao, Bin Ling
PDF
E384-E394
Junqing Q Gao, Jianpu P Zheng, Huigen G Jin, Wenquan Q Zhang, Pengyong Y Yan, Tao Chen, Zongjun J Liu
PDF
E395-E402
Fatma Etwel, Evan Russell, Michael J Rieder, Stan H Van Uum, Gideon Koren
PDF
E403-E408

CSCI Awards

Lorne A Babiuk
PDF
E409-E413
Ravi Retnakaran
PDF
E414-E420