Vol 36, No 2 (2013)

Table of Contents

Trainee Section

Sourabh Arora, Ayaz K Kurji, Matthew TS Tennant
PDF
E57-E63

Original Research

Giuseppe Nunnari, Marilia R Pinzone, Carlo Vancheri, Filippo Palermo, Bruno Cacopardo
PDF
E64-E71
Shuang Wang, Qian-qian Sun, Bing Xiang, Xiu-Jun Li
PDF
E72-E80
Jinpeng Zhong, Yonghong Wang, Xiaoling Wang, Fengzeng Li, Yulei Hou, Haixia Luo, Hui Chen
PDF
E81-E86
Feng Wang, Yu Qi, Xin Li, Wei He, Qing-Xia Fan, Hong Zong
PDF
E87-E94
Adnan Tüfek, Savaş Kaya, Orhan Tokgöz, Uğur Fırat, Osman Evliyaoğlu, Feyzi Çelik, Haktan Karaman
PDF
E95-E102
Jin He, Yan Yue, Chunsheng Dong, Sidong Xiong
PDF
E103-E111