Vol 35, No 4 (2012)

Table of Contents

Notice of Redundant Publication

 
PDF
E157-E157

Review Article

Chen Huang, Ren-Xiang Huang, Ping Xiang, Zheng-Jun Qiu
PDF
E158-E164

Original Research

Chia-Yuan Liu, Po-Sheng Yang, Shih-Ping Cheng, Yu-Chuen Huang, Jie-Jen Lee, Chun-Chuan Ko, Hui-Ru Shieh, Yu-Jen Chen
PDF
E165-E172
André M. Cantin, Ginette Bilodeau, Pierre Larivée, Martin V. Richter
PDF
E173-E181
Li-hong Fan, Li-na Tang, Lu Yue, Yi Yang, Zhong-li Gao, Zan Shen
PDF
E182-E189
Meral Saygun, Aydanur Ekici, Nuray Bayar Muluk, Aytül Çakmak, Tevfik Pinar, Ersel Dağ, Mehmet Ekici
PDF
E190-E205
Cigdem U. Afsar, Hafize Uzun, Selen Yurdakul, Cuneyt Muderrisoglu, Mecdi Ergüney, Bulent Demir, Aram Aslan, Hale Aral, Sibel Ozyazgan
PDF
E206-E215
Barıs Ayhan, Mehmet Erikoglu, Süleyman S. Tavlı, Hatice Toy
PDF
E216-E222
Füsun Şahin, Pinar Yildiz
PDF
E223-E228
Fatih Poyraz, Murat Turfan, Sinan A. Kocaman, Huseyin U. Yazici, Nihat Sen, Murat Tulmac, Mehmet A. Vatankulu, Nazif Aygül, Ibrahim Ozdogru, Yuksel Aydar, Yusuf Tavil, Adnan Abaci
PDF
E229-E236
Quan Li, Hui-Qi Qu, Anne R. Rentfro, Megan L. Grove, Shaper Mirza , Yang Lu, Craig L Hanis, Michael B Fallon, Eric Boerwinkle, Susan P. Fisher-Hoch, Joseph B. McCormick
PDF
E237-E245