Vol 34, No 6 (2011)

Table of Contents

CSCI President's Message

Brent W Winston
PDF
E314

Distinguished Scientist Award

Katherine LB Borden
PDF
E315-E319

Invited Editorial

Alvin Zipursky
PDF
E320-E323

Trainee Section

Dominick Bossé, Katrin Milger, Rory E Morty
PDF
E324-E329

Original Research

Huseyin U Yazici, Fatih Poyraz, Nihat Sen, Yusuf Tavil, Murat Turfan, Murat Tulmaç, Adnan Abacı
PDF
E330-E335
Cemal Tasdemir, Emine T Samdanci, Muhammet G Turtay, Cemal Firat, Hakan Oguzturk, Hulya Ozdemir
PDF
E336-E340
Baykal Tulek, Esen Kiyan, Hatice Toy, Aysel Kiyici, Cuneyt Narin, Mecit Suerdem
PDF
E341-E348
Atac Celik, Ahmet Ozturk, Kerem Ozbek, Hasan Kadi, Fatih Koc, Koksal Ceyhan, Unal Erkorkmaz
PDF
E349-E357
Xue-cheng Bi, Jiu-Min Liu, Xiang-guang Zheng, Zhi-Yong Xian, Zi-Wei Feng, Yao-Xiong Lou, Wei-de Zhong, Chin-lee Wu
PDF
E358-E365
Beverly A Collisson, Karen Benzies, Andrea A Mosher, Kelly J Rainey, Satomi Tanaka, Curtis Tracey, Chen Xu, David M Olson
PDF
E336-E369
Chengyu Lv, Yingzheng Wang, Jinqin Wang, Haining Zhang, Hao Xu, Dianliang Zhang
PDF
E370-E376
Darren R Brenner, Paul Arora, Bibiana Garcia-Bailo, Thomas MS Wolever, Howard Morrison, Ahmed El-Sohemy, Mohamed Karmali, Alaa Badawi
PDF
E377-E384

Supplement 1

CITAC CSCI
PDF
S 1-40

Supplement 2

_ CNMRSRS
PDF
S2 1-22