Vol 34, No 4 (2011)

Table of Contents

Trainee Section

Catherine P Hayward, Deborah Danoff, Margaret Kennedy, A Curtis Lee, Stacey Brzezina, Ursel Bond
PDF
E192-E201

Original Research

Davide Berardi, Simona de Benedittis, Andrea Scoccia, Giorgio Perfetti, Pio Conti
PDF
E202-E210
Yusuf Çekici, Hasan Korkmaz, Ahmet Çelik, Mehmet Nail Bilen, Musa Bulut, Mehmet Akbulut
PDF
E211-E216
Malathi Raghavan
PDF
E217-E224
Hasan Cece, Pelin Yazgan, Ekrem Karakas, Omer Karakas, Ahmet Demirkol, Ismail Toru, Nurten Aksoy
PDF
E225-E231
Carmen E Pepene, Nicolae Crişan, Ioan Coman
PDF
E232-E237
Ying-Jun Yang, Hui Chen, Ping Huang, Cheng-Hua Li, Zi-He Dong, Yu-Lei Hou
PDF
E238-E244
Pina Bozzo, Thomas R Einarson, Gideon Koren, Adrienne Einarson
PDF
E245-E248
Yanbo Peng, Dali Wang, Jiang Zhang, Xinhong Xue, Zhuo Wang, Weijun Tong, Tan Xu, Yonghong Zhang
PDF
E249-E254
Junli Yang, Wen Li, Ruopeng Sun, Baomin Li
PDF
E254-E258