Vol 34, No 1 (2011)

Table of Contents

Original Research

Ping Guan, Hong Chen, Hua-Ju Li, Jie Duan, Jing-Yi Chen
PDF
E1-E7
Zhiguo Luo, Jianhua Chang, Ye Guo, Hui Yu, Fangfang Lu, Xianghua Wu, Jin Li
PDF
E8-E13
Ender Ornek, Sani Murat, Mustafa Duran, Murat Turfan, Alparslan Kurtul, Muhammed B Demircelik, Mehmet A Vatankulu, Hakan Ocek, Ramazan Akdemir
PDF
E14-E20
Nilgun Araz, Selda Bulbul
PDF
E21-E29
Ling Wang, Jiabao Geng, Jie Li, Tong Li, Akira Matsumori, Yibin Chang, Fengmin Lu, Hui Zhuang
PDF
E30-E37
Zheng Zhou, Jianan Ren, Haiyan Liu, Guosheng Gu, Jieshou Li
PDF
E38-E44
Yan Du, Yiwen Liu, Yingzhi Wang, Yiqing He, Cuixia Yang, Feng Gao
PDF
E45-E54